Onze droom

Samen fijn en gezond leven in het land van Maas en Waal, de gezondste regio van Nederland. Belangrijke sleutelwoorden volgens inwoners zijn hierbij: een lijf dat zonder klachten functioneert, mentaal lekker in je vel zitten, en samen zijn en meedoen. En daarbij gaat het niet alleen om grote activiteiten, maar juist om laagdrempelige en kleinschalige activiteiten.

In het najaar van 2015 werd Jan van Herpen, huisarts in Druten, geïnspireerd door wat er zich afspeelde in de Franse dorpjes Fleurbaix en Laventie. In deze kleine gemeenschappen lukte het de inwoners om gezamenlijk overgewicht terug te dringen op een prettige manier.

Ook in de gemeenten Druten en West Maas en Waal kampen inwoners met overgewicht. Bij de volwassenen ligt dit percentage op 54% en bij ouderen van 65+ zelfs op 64%.

Jan van Herpen dacht: Wat ze in Levantie kunnen, dat kunnen wij ook in het land van Maas en Waal. Hij zocht contact met Huub Bosch, en zo ontstond een gezamenlijke droom. Dagelijks bewegen en gezond eten en drinken is voor alle inwoners van Druten en West Maas en Waal vanzelfsprekend.

Jan van Herpen en Huub Bosch

Met verhalen uit de praktijk, gratis begeleiding, samenwerking met 25 partners, 10 betrokken teamgenoten en een sterke campagne zetten we onze beweging breed in de samenleving in.

Over de Stichting

Stichting Maas en Waal in Beweging werd in 2017 opgericht en is geregistreerd in het KvK onder nr. 68210256.

Het Bestuur
Voorzitter: dhr. M.W.H.P. Jansen
Secretaris: mevr. G. van der Sijs
Penningmeester: dhr. J.Th.M. Melis

Beleid
Uitgangspunt voor ons beleid is onze strategienota. (zie download). Verbinden, meer bewegen en bevorderen van gezonde voeding zijn de kernbegrippen voor onze activiteiten. 

Financiën
De Stichting heeft geen winstoogmerk en bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Stichting is voor haar werkzaamheden afhankelijk van bijdragen van derden.

Verdere informatie over de financiën en van de activiteiten van afgelopen jaar vind u in ons jaarverslag (zie download).

Strategienota Stichting Maas en Waal in Beweging

Jaarverslag 2018