Dorpsmoestuin Druten in aanplant

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de inrichting van de Dorpsmoestuin Druten, die in een deel van de Heemtuin wordt aangelegd. Diverse vrijwilligers en leden van Lions Club Maas en Waal hebben de handen uit de mouwen gestoken om het hekwerk, de teeltbakken en de eerste beplanting aan te brengen. Naast de concrete contouren van de moestuin levert de samenwerking vooral ook veel plezier en voldoening op. ‘Al die onbaatzuchtige hulp! Fantastisch!’, roept Thea Verhagen, een van de initiatiefnemers. Ook mede-organisator Feike Faber is zeer blij met de ondersteuning van Lions Club Maas en Waal: ‘Ze ondersteunen ons niet alleen financieel, maar zetten zelf letterlijk hun schouders eronder.’ 
De dorpsmoestuin is een initiatief van inwoners in Druten en wordt ondersteund door Maas en Waal in Beweging / Bendefit en MeerVoormekaar Welzijnsorganisatie. De opstart wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Druten.

Komend voorjaar zal Dorpsmoestuin Druten feestelijk worden geopend. De moestuin is dan toegankelijk voor alle inwoners in Druten die zich als vrijwilliger in willen zetten voor het onderhoud. Daarnaast wordt de moestuin ingezet als gedeeltelijke dagbesteding voor mensen met beginnende dementie. Inwoners die zelf willen moestuinieren, kunnen zich melden bij Angelique Keuning via dorpsmoestuindruten@gmail.com. Inwoners die mensen met beginnende dementie willen begeleiden in de moestuin worden geworven via MeerVoormekaar welzijnsorganisatie in samenwerking met Gelderse Handen.