Nieuwe coronamaatregelen en deelname Wandelcafé

Dinsdag 13 oktober zijn er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Dit heeft ook gevolgen voor de wandelgroepen van het Wandelcafé Maas en Waal. Alle deelnemers van de wandelgroepen willen we op het volgende wijzen: De maximale gezelschapsgrootte is 4 personen. Je mag dus ook maar in groepjes van 4 personen samen wandelen, op 1,5 meter afstand. Bij …