Penningmeester Jan Melis heeft op maandag 17 februari namens Stichting Maas en Waal in Beweging het lokale sportakkoord van gemeente West Maas en Waal ondertekend.

De stichting ondersteund de doelen en acties van het sportakkoord, dat gezamenlijk met meer dan 40 partijen uit de zorg, het onderwijs, bedrijfsleven en natuurlijk de sportwereld is ontwikkeld.

Het akkoord richt zich op 3 deelthema’s:
– Iedereen sport en beweegt
– Sportieve en gezonde jeugd
– Vitale sport- en beweegaanbieders

Stichting Maas en Waal in Beweging zal vooral mee gaan werken aan de acties onder het thema ‘Iedereen sport en beweegt’ en ‘Vitale sport- en beweegaanbieder’ gezien de focus op de doelgroep volwassenen.